Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 275 YH-poäng vilket motsvarar 55 veckors heltidsstudier. 20 av dessa veckor är ”Lärande i Arbetslivet” (LIA), dvs utbildningen är förlagd till olika arbetsplatser.

 

 • Grundutbildning banteknik
 • Fördjupning banteknik
 • Kapning och slipning av rälsmaterial
 • Säkerhetsutbildningar 
 • Allmänt järnvägsunderhåll
 • Grundl. teori i spårsvetsning
 • Rälsskarvsvetsning, termitsvetsning
 • På- och reparationssvetsning av räls och spårkors
 • På- och reparationssvetsning av spårväxlar
 • Examensarbete
 • Järnvägsengelska
 • Underhåll och justering av spårväxlar
 • Miljökunskap
 • LIA totalt 20 veckor (Lärande i Arbete)

   

   

  Med reservation för förändringar i kursinnehållet.

Redaktörer