Inträdeskrav

Vi kräver Godkändnivå på minst 1 av följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Industritekniska processer 1, 100p

Bygg och anläggning 1, 200p

Ellära 1, 100p

Fordonsteknik 200p

Verktygs- och materialhantering 100p

Hantverk 200p

Spårbundna fordon 200p

Entreprenörskap 100p

Kälsvets 1, 100p

Rörsvets 1, 100p

Stumsvets 1, 100p

Svets grund 100p

För att tillgodogöra sig hela utbildningens innehåll (275 Yh-poäng) anser vi att de studerande behöver ha några av de förkunskaper/erfarenheter som vi anger här ovan eller om du genom praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutsättning att viss vana vid de vanligaste allmänna svetsmetoderna finns så att de järnvägsspecifika kurserna får tillräckligt med tidsutrymmeFör arbete inom detta område krävs godkänd hälsoundersökning. Se länk under rubriken Ansökan.

 

Redaktörer