Ansökan

Nordisk Spårsvetsare 275 YH-poäng (55 veckors heltidsstudier)

Planerat nästa intag, augusti 2019. Sista ansökningsdag: 15 april 2019

Att söka

För att söka YH-utbildningen Nordisk Spårsvetsare fyller du i ansökningsblanketten som finns under rubriken ansökningshandlingar. Till ansökan ska också ett personligt brev bifogas. Instruktioner för hur det personliga brevet ska skrivas hittar du under rubriken ansökningshandlingar. Se ansökningsblanketten för vilka fler handlingar just du ska bifoga.

 

Hälsokrav

För att efter utbildningen få jobba ute i spår får du inte lida av någon för arbetet i spår olämplig sjukdom. Läs mer om de medicinska kraven från Järnvägsinspektionen.

Ansökningshandlingar

 

Info och ansökningshandlingar

 

Redaktörer