Ansökan

Nordisk Spårsvetsare 275 YH-poäng (55 veckors heltidsstudier)

Planerad kursstart 9 augusti 2021. Utökad ansökningstid!

Att söka

För att söka YH-utbildningen Nordisk Spårsvetsare fyller du i ansökningsblanketten som finns under rubriken ansökningshandlingar. Till ansökan ska också ett personligt brev bifogas. Instruktioner för hur det personliga brevet ska skrivas hittar du under rubriken ansökningshandlingar. Se ansökningsblanketten för vilka fler handlingar just du ska bifoga.

Trafikmedicin/Hälsokrav

Personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom järnväg, tunnelbana och spårväg måste uppfylla vissa hälsokrav. 

Läs mer om Transportstyrelsens medicinska krav för arbete inom järnvägen. 

Läs mer om Transportstyrelsens medicinska krav för arbete inom tunnelbana och spårväg.

För kännedom. Järnvägsbranschen såväl som utbildningsanordnarna tillämpar nolltolerans vad det gäller droger. Under utbildningen kan därför slumpmässiga drogtester förekomma.  

 

Ansökningshandlingar

Länk till ansökan. Ditt första steg mot en ny karriär!

 

Personuppgiftspolicy

Se vår Policy. 

Redaktörer