Yrkeshögskoleutbildning (YH)

 

 

Nytt kursintag på Spårsvetsutbildningen!

 

Kursstart i månadsskiftet juli-augusti 2021, sista ansökningsdag 15 april 2021

Här finns ansökningshandlingarna och sista ansökningsdag är 15 april.

  

Information om utbildningen!

 

Denna YH-utbildning (Yrkeshögskoleutbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som ger praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet. Utbildningen bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Utbildningen, på drygt ett år, leder till att du självständigt skall kunna utföra förekommande svetsningsarbeten på järnvägsspår. 20 veckor av utbildningen (LIA-tid) genomförs i omgångar ute på olika spårföretag där stora möjligheter finns att knyta kontakter inför framtida anställningar.

 

Ditt framtida arbete

Du får ett ansvarsfullt och fritt jobb. Du får vara utomhus och jobba praktiskt. Arbetets flexibla karaktär ger också möjlighet till att resa omkring i Norden och träffa många olika arbetskamrater eller att vara mera stationär. Du får vara med och bygga en miljövänligare värld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktörer