Företagskurser

Bokningsförfarande

Bokning

Bokning av kursplats görs skriftligt via e-post till bokning@vjvs.se.
Här uppges:
kurs, datum för önskad kursstart,
beställarens namn, adress, fakturaadress, mailadress, telefonnummer samt önskat svarssätt e-post eller brev
kursdeltagares namn, adress, mailadress, telefonnummer

Bekräftelse

Efter bokning skickar Vansbro Järnvägsskola snarast möjligt en bekräftelse till beställaren på det sätt som önskas (e-post alt. brev).

Accept

Beställaren gör därefter en accept på bekräftelsen till utbildningsanordnaren via telefon, mail eller fax. Accepten utgör en bindande anmälan.

Kallelse

Kallelse skickas till deltagaren på den adress som beställaren uppgivit.

Ändringar

Ändrade kurstider, inställd kurs och liknande meddelas både beställaren och kursdeltagaren.

Väntelista

Om önskat kurstillfälle är fullbokat eller om inget kurstillfälle finns utlagt rekommenderas att man anmäler sig på en väntelista för aktuell kurs. Att stå på väntelista är ingen bindande kursanmälan.

Utbildningsbevis

Betyg/intyg får kursdeltagaren i samband med att utbildningen avslutas, i förekommande fall efter praktiktidens slut.

Boende

För boendet under kursen finns ett antal olika alternativ. Kontakta kursledningen på tel. 0281-753 58 som bistår i boendefrågor.

Allmäna villkor

PDF med allmäna villkor

Redaktörer