Företagskurser

Företagskurser Vansbro Järnvägsskola

För tillfället kan vi erbjuda följande kurser:

 • Banteknik
 • BASTAB (kontakta kursledningen för mer information)
 • Formsvets
 • Kapning och lipning av rälsmaterial
 • Grundutbildning SoS-ledare (BASÄSKYDD) (kontakta kursledningen för mer information)
 • JTF, årlig fortbildning. (kontakta kursledningen för mer information)
 • På- och reparationssvets av räls och spårkorsningar
 • Termitsvetsning
 • Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM)
  (kontakta kursledningen för mer information)

 

För mer information kontakta utbildningsledare Erik Gyllenvåg, 0281-754 62

Redaktörer