Välkommen till Vansbro Järnvägsskola

Förlängd ansökningstid till spårsvetsutbildningen!

Förlängd ansökningstid till 15 maj för 2018 års kursstart. Utbildningen startar i början på augusti 2018. 

Ansökningshandlingar finns under fliken ”YH Spårsvets”.

Välkommen med din ansökan!

Kontakta utbildningsledare Erik Gyllenvåg på 010-121 97 55 för mer information.  

Behöver ditt företag vidareutbilda under vintern?  

Vi kör utbildningar i Banteknik, Kap och slip, Termit samt Påsvets under vintern 2018. Kontakta utbildningsledare Erik Gyllenvåg på 010-121 97 55 för anmälan och mer information.  

 

 

Vår ambition är att vara en utbildningsanordnare inom järnvägssektorn där kvalitet, flexibilitet och samarbete är ledorden för vår verksamhet. Vi vill möta utbildningsbehovet som finns inom branschen och kunna erbjuda en utbildning där fakta och säkerhet tillsammans med flexibel och engagerad pedagogik leder till en kvalitativt hög yrkeskunskap.

Vill du veta mer om Vansbro Järnvägsskola kontakta:

Utbildningsledare Erik Gyllenvåg, 010-121 97 55

  • Våra ledord

Flexibilitet: Vi ser möjligheterna och genom flexibla lösningar i både genomförande och upplägg av kurser vill vi på bästa sätt möta det utbildningsbehov som finns.

Kvalitet: Hög kvalitet och kraven på säkerhet är centralt för våra utbildningar. De som går våra kurser ska känna sig trygga med att vi följer de högt ställda krav som finns när det gäller yrkesutbildning inom järnvägssektorn. Vi vill erbjuda kvalitet i det teoretiska materialet, lokaler, utrustning och lärarkrafter.

Samarbete: Ett nära samarbete med våra kunder är viktigt för både oss och kunden. Tillsammans hittar vi lösningarna som på bästa sätt kan möta behovet och önskemålen som finns samtidigt som kvalitén och säkerheten säkras.

 

Redaktörer